คู่มือการดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษในคดีอาญา ที่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้เสียหาย

Leave a Comment