ตลุกเทียม ขออนุญาติเผยแพร่แผนงาน จัดซื้อจัดจ้าง ค่าครุภัณฑ์ เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2563 วงเงินในส่วน 70 % ระดับหน่วยบริการ

Leave a Comment